گرمخانه پرسنلی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

دستگاه گرمکن غذا در ظرفیت 50 نفره گازی اتوماتیک – کد محصول RM2150021

کد محصول:RM2150021

گرمخانه غذا با ظرفیت 50 نفر و به صورت گازی اتوماتیک تک درب

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

غذا گرم کن 300 نفره گازی معمولی – کد محصول RM2150011

کد محصول:RM2150011

دستگاه گرم نگهدارنده غذا صنعتی با ظرفیت 300 نفر گازی 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

غذا گرم کن دیجیتال با ظرفیت 100 نفر – کد محصول RM2150019

کد محصول:RM2150019

دستگاه گرم نگهدارنده غذا صنعتی با ظرفیت 100 نفر برقی دیجیتال (درب بالا و پایین)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

غذا گرم کن گازی اتوماتیک دارای ظرفیت 200 نفره – کد محصول RM2150014

کد محصول:RM2150014

دستگاه گرم نگهدارنده غذا صنعتی با ظرفیت 200 نفر گازی اتوماتیک(درب بالا و پایین)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

غذا گرمکن صنعتی گازی با ظرفیت 100 نفر کد محصول RM2150017

کد محصول:RM2150017

دستگاه گرم نگهدارنده غذا صنعتی با ظرفیت 100 نفر گازی و ساده "معمولی" (درب بالا و پایین)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

گرمخانه غذا 100 نفره گازی اتوماتیک – کد محصول RM2150018

کد محصول:RM2150018

دستگاه گرم نگهدارنده غذا صنعتی با ظرفیت 100 نفر گازی و اتومات (درب بالا و پایین)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

دستگاه گرم کن غذا 300 نفره برقی – کد محصول RM2150012

کد محصول:RM2150012

دستگاه گرم نگهدارنده غذا صنعتی با ظرفیت 300 نفر دیجیتالی 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

گرمکن غذا اتوماتیک دارای ظرفیت 300 نفره - کد محصول RM2150013

کد محصول:RM2150013

دستگاه گرم نگهدارنده غذا صنعتی با ظرفیت 300 نفر گازی اتوماتیک

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

گرمکن غذا برقی 200 نفره دیجیتال - کد محصول RM2150015

کد محصول:RM2150015

دستگاه گرم نگهدارنده غذا صنعتی با ظرفیت 200 نفر برقی(درب بالا و پایین)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

گرمکن غذا برقی متوسط ظرفیت 50 نفر – کد محصول RM2150022

کد محصول: RM2150022

گرمخانه غذا با ظرفیت 50 نفر و به صورت برقی دیجیتال تک درب 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

گرمکن غذا گازی 50 نفره - کد محصول RM2150020

کد محصول:RM2150020

گرمخانه غذا با ظرفیت 50 نفر و به صورت گازی معمولی تک درب

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

گرمکن غذا گازی با ظرفیت 200 نفر – کد محصول RM2150016

کد محصول:RM2150016

دستگاه گرم نگهدارنده غذا صنعتی با ظرفیت 200 نفر گازی(درب بالا و پایین)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

غذا گرم کن برقی ظرفیت 20 نفره - کد محصول RM2150023

کد محصول:RM2150023

گرمخانه غذا با ظرفیت 20 نفر و به صورت برقی مکانیکی

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

غذا گرم کن برقی ظرفیت 20 نفره دیجیتال - کد محصول RM2150024

کد محصول:RM2150024

گرمخانه غذا با ظرفیت 20 نفر و به صورت برقی و دیجیتال

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

گرمکن غذا 200 نفره دوقلو – کد محصول 2150010

کد محصول:2150010

دستگاه گرم نگهدارنده غذا صنعتی با ظرفیت 200 نفر (گازی و برقی) 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

گرمخانه ی شیشه ای 13 طبقه MAX – کد MX2150030

کد محصول : MX2150030

گرمخانه ی شیشه ای MAX دارای 13 طبقه مجزا 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

دیسپلی دو طبقه مدل 125 – کد MX4100003

کد محصول : MX4100003

گرمخانه ی شیشه ای MAX دارای 2 طبقه مجزا 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

دیسپلی دو طبقه مدل 150 – کد MX4100004

کد محصول : MX4100004

گرمخانه ی شیشه ای MAX دارای 2 طبقه مجزا 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

گرمخانه ی شیشه ای 5 طبقه MAX – کد MX2150032

کد محصول : MX2150032

گرمخانه ی شیشه ای MAX دارای 5 طبقه مجزا 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

گرمخانه ی شیشه ای 8 طبقه MAX – کد MX2150031

کد محصول : MX2150031

گرمخانه ی شیشه ای MAX دارای 8 طبقه مجزا 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید